Outplacement

 

Medewerker en werkgever zijn gezamenlijk overeengekomen dat ze uit elkaar gaan. Er is een regeling getroffen waarin de werknemer een outplacementtraject krijgt aangeboden. De kern van dit outplacement traject is dat de medewerker begeleiding krijgt vanaf het moment van ontslag tot aan het vinden van een nieuwe baan. Deze periode verloopt in drie fases: het verwerken van het ontslag, het oriënteren op de arbeidsmarkt en het zoeken en vinden van een nieuwe baan.

Werkwijze

Vanuit de werkgever en werknemer inventariseren we de situatie. Wat is de bedoeling vanuit het bedrijf en waar wil de medewerker naartoe. Is het kader eenmaal helder, dan streven we in bijna alle gevallen er naar een geschikte en duurzame baan te vinden voor de medewerker. Dit doen we altijd vanuit een combinatie van individuele coaching, training van vaardigheden en daadwerkelijk “doen”. Onze aanpak is persoonlijk, doelgericht, praktisch en marktgericht.

Onderscheidend Vermogen

Solliciteren is topsport. De persoon moet zich heel goed presenteren en er zal goed gezocht moeten worden naar de juiste kans. Voor het eerste zet Ljeppe coaching en training in, voor het tweede gaan we samen de arbeidsmarkt op. Onze adviseurs leggen zelf ook contact met klanten om de juiste kans te vinden. De medewerker krijgt dus in alle stappen naar een andere baan begeleiding en hulp. Het doel is pas bereikt als uw medewerker een andere baan heeft.

Kosten

Elk outplacement is op maat gemaakt en is dus ook anders samengesteld. Een vaste prijs is dan ook niet te noemen. Wilt u weten wat in uw geval een outplacementtraject kost, neemt u dan contact met ons op.

“As an airfield to a airplane”

Harry was to me as ‘an airfield to airplane’. The person to go for ‘refueling, maintenance and updates’. He has shown a great way of coaching during my job hunting time. Always (almost always) available when required. To me Harry was a great support.

– Albert Oudendag –

Ljeppe

Tjalling Harkeswei 62
8409 CN  Hemrik
Tel: 06 – 31153255

CONTACT