LoopbaanCoaching

 

Er zijn diverse situaties denkbaar waarin een loopbaancoachingstraject uitkomst biedt. Voorwaarde is dat de werknemer persoonlijk belang heeft en dus gemotiveerd is en dat werkgever er ook de voordelen van inziet. Loopbaancoaching wordt ingezet als de medewerker er zelf niet uitkomt en de organisatie niet voldoende in staat is de medewerker op een kwalitatieve wijze te ondersteunen.

Werkwijze

Vanuit de werkgever en werknemer inventariseren we de situatie. Wat is de bedoeling van het bedrijf en wat wil de medewerker veranderen? Wat is de individuele coachvraag en wat is de vraag achter de vraag? Is er incongruentie op het gebied van gedrag, vaardigheden of overtuigingen? Vragen waar we in de persoonlijke gesprekken antwoord op zoeken. Is de vraag helder dan stellen we een gezamenlijk plan van aanpak vast. Vanuit een combinatie van coaching en training streven we na een duurzame ontwikkeling te bewerkstellen bij de medewerker. Onze aanpak is persoonlijk, praktisch en doelgericht.

Coaching en training

In de individuele gesprekken wordt er bewustwording gewerkt en aan het weghalen van belemmeringen. Hierbij worden specifieke oefeningen ingezet. Is het ontwikkelproces eenmaal op gang gebracht, dan zal de frequentie van coaching verlaagd worden. Afhankelijk van de vraag kan een training ingezet worden om de bestaande kennis en/of vaardigheden uit te breiden. Per situatie wordt bekeken wat de meest efficiënte methode daarbij is.

Onderscheidend Vermogen

Zonder verandering geen ontwikkeling. Een medewerker heeft vaak een duwtje nodig om de rem eraf te halen om de verandering toe te laten. Elk mens is uniek, elke organisatie ook. Geen enkele coachvraag is dan ook hetzelfde. Ljeppe heeft niet alleen verstand van coaching, maar kan zich vanuit ervaring ook goed inleven in persoon en organisatie en alles wat daarmee samenhangt. En wat er ook voor nodig is; het doel is pas bereikt als uw medewerker de gewenste ontwikkeling laat zien!

Kosten

Elk LoopbaanCoachingstraject is op maat gemaakt en is dus ook anders samengesteld. Een vaste prijs is dan ook niet te noemen. Wilt u weten wat in uw geval een LoopbaanCoachingtraject kost, neemt u dan contact met ons op.

“As an airfield to a airplane”

Harry was to me as ‘an airfield to airplane’. The person to go for ‘refueling, maintenance and updates’. He has shown a great way of coaching during my job hunting time. Always (almost always) available when required. To me Harry was a great support.

– Albert Oudendag –

Ljeppe

Tjalling Harkeswei 62
8409 CN  Hemrik
Tel: 06 – 31153255

CONTACT