Reorganisatie

 

Wat de oorzaak ook is, uw bedrijf heeft besloten te reorganiseren. Bij een reorganisatie verliezen vaak meerdere medewerkers hun baan. Voor elk bedrijf is dit een erg lastige periode waarin veel interne processen, die vaak als erg negatief worden ervaren, plaatsvinden. In de meeste gevallen maakt het bedrijf in overleg met de OR en vakbonden een sociaal plan, waarin afspraken staan hoe de reorganisatie geregeld gaat worden. Samen met het wettelijk kader is dat dan de juridische basis van de reorganisatie.

Gevolgen Reorganisatie

Een reorganisatie maakt veel emotie los. Voordat helder is wie het betreft is er veel angst over het eigen lot. Als eenmaal helder is wie z’n baan gaat verliezen is er machteloosheid, boosheid of verdriet. De impact van het verliezen van een baan is voor velen enorm. Anderen, die wel hun baan behouden, willen wel verder maar worden in grote mate beïnvloed door de ontslagen collega’s. Als er dan ook nog de nodige publiciteit bij komt en externe factoren zich laten gelden is het hele bedrijf in rep en roer.

Outplacement

Vaak is er binnen het sociaal plan geregeld dat de vertrekkende medewerker een outplacement traject krijgt aangeboden. De kern van een outplacement traject is dat de medewerker begeleiding krijgt vanaf het moment van ontslag tot aan het vinden van een nieuwe baan. Deze periode verloopt in drie fases: het verwerken van het ontslag, het oriënteren op de arbeidsmarkt en het zoeken en vinden van een nieuwe baan.

Ljeppe

Ljeppe kenmerkt zich door een groot netwerk en brede kennis van de regionale arbeidsmarkt. Ljeppe heeft bij meerdere bedrijven de reorganisatie begeleid en heeft daarnaast specifieke expertise op het gebied van individuele coaching. Deze elementen zorgen ervoor dat Ljeppe prima in staat is om voor uw organisatie de reorganisatie te begeleiden en de individuele outplacementtrajecten uit te voeren.

Graag maken we kennis met u en uw bedrijf om te bespreken of we op dezelfde golflengte zitten.

“As an airfield to a airplane”

Harry was to me as ‘an airfield to airplane’. The person to go for ‘refueling, maintenance and updates’. He has shown a great way of coaching during my job hunting time. Always (almost always) available when required. To me Harry was a great support.

– Albert Oudendag –

Ljeppe

Tjalling Harkeswei 62
8409 CN  Hemrik
Tel: 06 – 31153255

CONTACT