Missie en Visie

 

Verklaring bedrijfsnaam:

Ljeppe is het Friese woord voor “springen m.b.v. een polsstok”.  Fierljeppen, ook bekend onder het Nederlandse polsstokverspringen, is een sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. Bij het zoeken naar een andere baan is er dan ook sprake van een sprong. In deze metafoor komt de hulp niet van een polsstok maar van Ljeppe.

Missie:

Door mensen te helpen bij het maken van keuzes binnen hun loopbaan en/of te helpen bij het vinden van een nieuwe baan (de sprong) lever ik een positieve bijdrage aan iemands geluk. Mijn arbeidsmarktkennis en coachingsvaardigheden zet ik daarbij in en zijn dus daarbij het middel (de polsstok).

Visie (bedrijf):

Bedrijven kunnen meer halen uit hun personeel. Door anders met hun personeel om te gaan, komen er meer talenten boven. Een ieder heeft alle hulpbronnen beschikbaar. Als het tussen werkgever en werknemer niet (meer) lukt, dan is er niet de juiste match, dan is het goed om uit elkaar te gaan. Elk arbeidscontract kan beëindigd worden. Vooral helderheid in en communicatie over het persoonlijk functioneren zijn daarbij belangrijk.

Visie (persoon):

Solliciteren is een vak apart. Het is dan ook geen wonder dan veel werkzoekenden het erg moeilijk vinden. De juiste begeleiding is daarbij van wezenlijk belang.
Ieder persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen carrière. Dus neem die regie!
Zit het werk in mij of is het werk buiten mij? Heb ik regie of laat ik mij regisseren?
Voor een ieder geldt dat het persoonlijk onderscheidend vermogen ervoor zorgt dat de persoon aan het werk is en blijft.

Kunt u zich (niet) vinden in onze visie op arbeidsmarkt en arbeidsrelaties dan is het goed om eens persoonlijk met elkaar in contact te komen.

“As an airfield to a airplane”

Harry was to me as ‘an airfield to airplane’. The person to go for ‘refueling, maintenance and updates’. He has shown a great way of coaching during my job hunting time. Always (almost always) available when required. To me Harry was a great support.

– Albert Oudendag –

Ljeppe

Tjalling Harkeswei 62
8409 CN  Hemrik
Tel: 06 – 31153255

CONTACT