Ontwikkelen van Uw Medewerker

 

Uw medewerkers zijn constant in ontwikkeling. Een ieder doet dat op z’n eigen wijze, de één wil graag promotie maken, de ander wil zich juist specialiseren. Elke dag veranderen de medewerkers binnen uw organisatie, elke dag wijzigen de omstandigheden binnen uw organisatie. Logisch dat het niet altijd even gemakkelijk is om alle neuzen dezelfde kant op te houden.

Om toch grip op de organisatie te houden is het daarom belangrijk de ontwikkeling van de individuele medewerker te volgen en te stimuleren. Dit kan op diverse manieren: opleiden, intervisie, groepstrainingen, individuele coaching, etc. Veelal kunnen niet alle methoden door uw organisatie zelf op een kwalitatieve wijze aangeboden worden. Ljeppe kan u hierbij assisteren.

Ljeppe biedt u de volgende specialismen aan:

Als extern bedrijf heeft Ljeppe afstand tot uw inhoud en kan het zich daardoor richten op de structuur. Ljeppe heeft ervaring met meerdere loopbaanbegeleidingstrajecten en heeft specifieke expertise op het gebied van individuele coaching. Deze elementen zorgen ervoor dat Ljeppe prima in staat is om voor uw organisatie uw medewerkers te coachen in hun persoonlijk ontwikkelproces.

Graag maken we kennis met u en uw bedrijf om te bespreken of we op eenzelfde golflengte zitten.

“As an airfield to a airplane”

Harry was to me as ‘an airfield to airplane’. The person to go for ‘refueling, maintenance and updates’. He has shown a great way of coaching during my job hunting time. Always (almost always) available when required. To me Harry was a great support.

– Albert Oudendag –

Ljeppe

Tjalling Harkeswei 62
8409 CN  Hemrik
Tel: 06 – 31153255

CONTACT